U bent hier

Home

Vaccinium myrtillus

 • Hieronder alle soorten die op blauwe bosbes voorkomen.
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
 • Er is verwarring mogelijk op Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes) met Coleophora idaeella. Deze laatste leeft onderaan het blad en maakt vlekmijnen, terwijl C. vacciniella bovenaan zit en daar de vlekmijnen maakt om de koker te produceren en aan venstervraat doet in een later stadium.
  Opgepast: alvorens te verpoppen kruipen de rupsen van beide soorten soms boven- of onderaan het blad!
Incurvaria masculella - Gewone witvlekmot
Gewone witvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Op foto 2 is duidelijk het litteken zichtbaar dat overblijft waar de vlinder het ei heeft afgelegd.
 • Ook de rupsen van Incurvaria soorten rusten in hoefijzervorm in de mijn (goed te zien op de hoofdfoto).
Incurvaria oehlmaniella - Bosbeswitvlekmot
Bosbeswitvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Buiten België wordt de soort ook waargenomen op Rubus chamaemorus; op die plant worden meestal meerdere eieren afgelegd.
Stigmella myrtillella Bosbesmineermot
Bosbesmineermot
Familie: Nepticulidae
 • Sommige mijnen verkleuren purperachtig en verraden zo hun aanwezigheid (te zien op foto 6 & 7).
 • De soort wordt voornamelijk aangetroffen in het zuiden van het land waar blauwe bosbes en rijsbes in grote getale voorkomt.
Rhopobota myrtillana - Bosbesbladroller
Bosbesbladroller
Familie: Tortricidae
 • Razowski maakt ook melding van enkele andere waardplanten zoals Myrica gale, Ledum palustre, Berberis vulgaris zelfs op Cornus en Quercus