U bent hier

Home

Rubus fruticosus

 • Hieronder alle soorten die op gewone braam voorkomen.
Coleophora ahenella - Heksenmutskokermot
Heksenmutskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt op die van C. violacea.
 • Naast de gewone voedselplant Vuilboom (Rhamnus frangula) leeft de soort sporadisch op tal van andere struiken en planten.
Aardbeikokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg zeldzame soort met een sterk vermoeden dat ze uitgestorven is. Er is slecht één oude melding uit Brabant voor 1980.
Coleophora potentillae - Braamkokermot
Braamkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
 • Lapjes worden over het algemeen uitgesneden uit de bovenepidermis.
Incurvaria praelatella - Aardbeiwitvlekmot
Aardbeiwitvlekmot
Familie: Incurvariidae
 • Er kunnen meerdere mijnen per blad voorkomen.
Ectoedemia rubivora - Bramenblaasmijnmot
Bramenblaasmijnmot
Familie: Nepticulidae
 • Meestal meerdere mijnen per blad (te zien op fig. 11 & 12). Door plaatsgebrek kunnen er meerdere rupsen sterven.
 • De omgeving rond de beginmijn kan soms roodachtig verkleuren.
 • Heel lokaal kan de soort zeer algemeen voorkomen.
Stigmella aurella Braammineermot
Braammineermot
Familie: Nepticulidae
Stigmella splendidissimella Sierlijke braammineermot
Sierlijke braammineermot
Familie: Nepticulidae
 • Het verschil tussen Stigmella splendidissimella en aurella is moeilijk.
 • Verlaten mijnen op braam kleuren wit.
Coptotriche heinemanni - Zwarte bramenvlekmot
Zwarte bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • Zeer zeldzaam. Slechts eenmaal in het zuiden van het land waargenomen.
 • Na meer dan 20 jaar geen meldingen opnieuw gemeld uit het zuiden van ons land door de Werkgroep Bladmineerders (2019).
Coptotriche marginea - Gele bramenvlekmot
Gele bramenvlekmot
Familie: Tischeriidae
 • De meeste gewone Coptotriche-soort op braam.
 • Vertoont grote fluctuaties in het voorkomen: sommige jaren zeer algemeen, soms zeldzamer.