U bent hier

Home

Artemisia vulgaris

 • Hieronder alle soorten die op bijvoet voorkomen.
Bucculatrix noltei - Bijvoetooglapmot
Bijvoetooglapmot
Familie: Bucculatricidae
 • De gangmijntjes van deze soort zijn moeilijk te vinden. De vlekmijnen daarentegen zijn dikwijls al vanop een afstand goed te zien. Doordat de mijnen verkleuren en er soms meerdere per blad zijn vallen ze goed op.
 • Op sommige plaatsen kan deze soort massaal voorkomen.
Coleophora artemisicolella - Bijvoetbloemkokermot
Bijvoetbloemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In de herfst zijn de meeste rupsen in rusttoestand en zitten ze soms al aan de onderkant van de bladeren van de waardplant. Door de stengel wat om te draaien kan je daardoor de kokertjes op de onderkant van bladeren aantreffen.
 • Zitten ze nog op andere bloemhoofdjes dan is het erg moeilijk om ze te vinden. Een bloemhoofdje dwars op een ander bloemhoofdje verraad de aanwezigheid van deze soort (zie foto 5).
 • Om de aanwezigheid van kokertjes vast te stellen is het ook nuttig naar de kleine vraatgaatjes te zoeken op de zaadjes. (zie foto 4)
Oranjebruine bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt sterk op die van C. trochiella maar deze van C. gardesanella is slanker, met een kleinere mondopening en een zwakkere vernauwing achter de mond. 
 • Ook de rupsen gelijken op elkaar: "Lijkt sterk op de larve van C. trochiella, maar de achterrand van het pronotum heeft twee donkere vlekken" (Emmet ea, 1996a). 
 • Er is een enkele melding voor 2004 uit Luxemburg. Vermoedelijk is de soort uitgestorven.
Draadjesbuiskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Zeer zeldzaam in ons land. Misschien zelfs uitgestorven? 
 • Buiten een oude waarneming voor 1980 uit Brabant zijn ons geen verdere gegevens bekend.
Coleophora trochilella - Gestreepte bijvoetkokermot
Gestreepte bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De vlinder komt vooral voor op droge zandgronden.
 • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Bijvoet (Artemisia vulgaris) zijn de meest voorkomende waardplanten.
Scrobipalpa proclivella - Grijs zandvleugeltje
Grijs zandvleugeltje
Familie: Gelechiidae
 • Deze zeldzame soort werd in 2007 gevonden door Jean-Yves Baugnée in Lustin (pro. Nam.) op Artemisia absinthium. Daarna ook in Luik gevonden.
 • Voor het eerst in Vlaanderen gevonden in de provincie Limburg te Dilsen-Stokkem op 09-07-2017 door de Werkgroep Bladmineerders.
 • Voornamelijk op Artemisia absinthium maar buiten België ook op Achillea clavenae en Leucanthemella serotina.
Leucospilapteryx omissella - Bijvoetblaarmot
Bijvoetblaarmot
Familie: Gracillariidae
 • Een erg lokale en zeldzame soort in België, slechts bekend uit drie provincies: Antwerpen, Luik en West-Vlaanderen. In 2013 hebben we de soort uitzonderlijk massaal aangetroffen in Kinrooi (Lim.), 100den mijnen werden waargenomen op bijvoet. Op bijna alle planten zaten mijnen!!!
Apterona helicoidella - Slakkenhuisdrager
Slakkenhuisdrager
Familie: Psychidae
 • Deze soort is zeer polyfaag op kruidachtige planten. De waardplantenlijst is nog uitgebreider dan in de lijst vermeld staat.
 • Ze wordt ook gevonden op verschillende vormen van Achillea, Euphorbia, Linum, Potentilla, Rumex, Trifolium....
 • De vlekmijnen lijken op die van de kokermotten. Er is wel een duidelijk verschil in de vlekmijnen tussen de twee, bij A. helicoidella zijn de gaten die de rups maakt om het blad binnen te dringen niet mooi rond maar eerder afwisselend ovaal/rond.
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
 • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
 • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families.