U bent hier

Home

Aesculus hippocastanum

  • Hieronder alle soorten die op witte paardenkastanje voorkomen.
Bucculatrix thoracella - Lindeooglapmot
Lindeooglapmot
Familie: Bucculatricidae
  • Deze rupsen doen, zoals alle andere Buccultricidae, aan venstervraat en leven dus vrij op het blad nadat ze hun mijntje gemaakt hebben.
  • De witte schijfvormige coconnetjes die je op sommige foto's ziet zijn coconnetjes die de rupsen spinnen om daarin te gaan vervellen.
Cameraria ohridella - Paardenkastanjemineermot
Paardenkastanjemineermot
Familie: Gracillariidae
  • In 1999 voor het eerst uit België bekend geworden in het park van Tervuren. Sindsdien verspreid over het hele land en soms massaal.
  • Sinds kort werd deze soort ook op allerlei andere waardplanten gevonden zoals Aesculus pavia, Acer pseudoplatanus en zelfs Ostrya carpinifolia. In Koersel werd de soort ook gevonden op Corylus avellana (hazelaar).
  • In 2017 vonden we met de Werkgroep Bladmineerders in de Cabourduinen te Adinkerke zelfs een mijn op Fagus sylvatica (beuk).
Cnephasia asseclana - Fijne spikkelbladroller
Fijne spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
  • De rups van deze soort is zeer polyfaag. 
  • In Razowski's "Tortricidae of Europe" staat dat Kuznetzov meer dan 220 verschillende soorten waardplanten vermeld uit meer dan 50 verschillende families. 
Cnephasia incertana - Spikkelbladroller
Spikkelbladroller
Familie: Tortricidae
  • Mijnen van deze soort worden heel weinig gevonden terwijl de vlinder vrij algemeen is.