U bent hier

Home

Prunus spec.

  • Hieronder alle soorten die op Prunus spec. voorkomen.
Coleophora potentillae - Braamkokermot
Braamkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora prunifoliae - Prunuskokermot
Prunuskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Te verwarren: zowel imago’s als kokers zijn sterk te verwarren met een reeks andere Coleophora’s, vooral met C. serratella, … uitkweken en genitaal onderzoek is noodzakelijk! 
  • Prunus spinosa (Sleedoorn), is veruit de belangrijkste waardplant, bij de opsomming van de andere waardplanten wordt de juistheid in vraag gesteld.
  • Nergens recent waargenomen waarschijnlijk door de grote gelijkenis met andere kokers / imago's. In 2015 gevonden als koker in Durbuy op Prunus spinosa (sleedoorn), uitgekweekt en gegenitaliseerd.
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
  • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
  • Het imago van deze soort is te verwarren met C. binderella, deze laatste is doorgaans kleiner en heeft het abdomen onderaan zilvergrijs, terwijl het bij C. serratella donkerbruin is. Het is bij afgevlogen exemplaren niet meer zo duidelijk.
  • Het is erg moeilijk om de kokers en de rupsen van C. coracipennella, C. prunifoliae, C. serratella en C. spinella van elkaar te onderscheiden.
Coleophora spinella - Geelkopprunuskokermot
Geelkopprunuskokermot
Familie: Coleophoridae
  • Het imago van C. spinella is nauwelijks te onderscheiden van C. serratella, C. coracipennella en C. prunifoliae.
  • Om enige zekerheid in te bouwen is genitaalonderzoek noodzakelijk. De onzekerheid over de juist deteminatie geeft waarschijnlijk ook een fout beeld van de verspreiding.
  • De belangrijkste waardplant is Crataegus monogyna, Eenstijlige meidoorn.