U bent hier

Home

Elachistidae

De Elachistidae is onderverdeeld in 4 verschillende genera; Elachista, Perittia, Stephensia en Urodeta. Het is slechts uit de eerste 3 genera dat er soorten voorkomen in België. Van de 249 soorten Elachistidae zijn er 47 die in België te vinden zijn. Alle soorten mineren en zijn moeilijk op naam te brengen doordat er van de biologie van deze soorten nog heel weinig geweten is.
Bij de lijst van Elachistidae hieronder zijn een aantal soorten weggelaten waarvan geen 100% zekerheid is. De soorten staan verborgen en zijn: Elachista anserinella, E. disemiella, E. herrichii, E. lastrella, E. nitidulella, E. trapeziella. Wanneer materiaal van toen toch nog wordt gecontroleerd zullen die soortenpagina's weer openbaar worden gemaakt. 
 
Hieronder de lijst met alle minerende Elachistidae van België:

Stephensia brunnichella - Halsbandmineermot
Halsbandmineermot
Familie: Elachistidae
 • Op 08-05-2018 herontdekt door Chris Steeman als imago in de provincie Namen.
 • Op 14-11-2018 werden de eerste mijnen van deze soort gevonden door Ruben Meert.
Perittia obscurepunctella - Kamperfoeliemineermot
Kamperfoeliemineermot
Familie: Elachistidae
 • Soms zijn er meedere eieren op éénzelfde blad afgelegd, de mijnen die de rupsen dan maken kunnen samenvloeien tot één grote mijn.
Elachista utonella - Gevlekte zeggemineermot
Gevlekte zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort komt vooral voor in moerasachtige gebieden en op zurige heidegronden.
Dwarsbandgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De eieren worden hoofdzakelijk afgelegd op de bladeren van Dactylis glomerata en Brachypodium sylvaticum.
Elachista subocellea - Geelbandgrasmineermot
Geelbandgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De soort heeft een voorkeur voor bosranden en open plaatsen in het bos.
Kalkgraslandmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort prefereert open droge graslanden.
 • Op Festuca, één van de waardplanten van deze soort, komen ook heel wat andere Elachistidae voor, dat maakt determinatie van soorten op die plant zo goed als onmogelijk.
Elachista subalbidella - Pijpenstrootjesmineermot
Pijpenstrootjesmineermot
Familie: Elachistidae
 • De soort prefereert heidegebieden waar pijpenstrootje staat. 
 • Rupsen worden ook aangetroffen op Poa-soorten, maar de gelijkenis met andere Elachistidae is zo groot dat het zo goed als onmogelijk is om soorten op naam te krijgen.
Bosbiesmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort komt vooral voor aan de kust waar de waardplanten staan.
Elachista rufocinerea - Rossige grasmineermot
Rossige grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De rupsen kunnen meer dan één mijn maken.
Viervlekmineermot
Familie: Elachistidae
 • De rupsen kunnen verschillende mijnen maken.
 • Zeer zeldzaam in België. In 2017 herontdekt in de provincie Luxemburg.
Donkere grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer zeldzaam in ons land.
Bestoven kweekmineermot
Familie: Elachistidae
 • Geen informatie beschikbaar.  
Elachista pollinariella - Gepuncteerde grasmineermot
Gepuncteerde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeldzaam in ons land. 
Elachista poae - Liesgrasmineermot
Liesgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort is vooral te vinden aan de oevers van meren, sloten en traag stromende rivieren. 
Geringde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeer zeldzame soort is sinds 1980 niet meer waargenomen in ons land. 
Elachista nobilella - Prachtgrasmineermot
Prachtgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deschampsia flexuosa zou de belangrijkste waardplant zijn. Zie opmerking op de site van Willem Ellis. 
Elachista maculicerusella - Grijsgevlekte grasmineermot
Grijsgevlekte grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer gewone soort in België.
 • Oligofaag op Poaceae.
Geelkopgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Ook deze soort is zeer zeldzaam in ons land. 
Grijze grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Recente waarnemingen tussen 1980 en 2004 uit de provincie Luik. Oudere meldingen zijn er uit de provincie Henegouwen, Luik en Brabant. Deze soort is zeer zeldzaam in ons land.
Elachista gleichenella
Zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeldzame soort werd door Jean-Yves Baugnée in 2010 herontdekt in de provincie Namen. 
Elachista geminatella - Veldbiesmineermot
Veldbiesmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort maakt Phyllonorycter-achtige vouwmijnen op verschillende Luzula.
 • Het uitgekweekte exemplaar te zien in de gallerij imago werd op genitaal gecontroleerd door Jukka Tabell.
 • Oude waarnemingen van voor 1980 van deze soort waren uit de provincie Brabant en Henegouwen. Herontdekt door Jean-Yves Baugnée in 2011 in de provincie Namen.
Elachista gangabella - Boskortsteelmineermot
Boskortsteelmineermot
Familie: Elachistidae
 • Karakteristiek voor deze soort is de zijden buis die de rups spint in de mijn waarin ze zich terugtrekt als ze wordt verstoord. 
Kleine grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Elachista freyerella heeft een voorkeur voor Poa-soorten.
Bochtige-smelemineermot
Familie: Elachistidae
 • Heel weinig info te vinden over deze soort. 
 • Volgens de catalogus van Steeman & De Prins zou deze soort ooit zijn waargenomen voor 1980 in de provincies Henegouwen, Brabant en Namen. Recenter (tss 1980 en 2004) zou ze in Antwerpen zijn gevonden.
Gierstgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • In Groot-Brittannië alleen op Milium. Zie ook opmerking op de site van Willem Ellis.
 • Deze soort is enkel waargenomen in de provincie Namen tussen 1980 en 2004.
Grijze zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort werd enkel waargenomen in de provincie Namen en Brabant. Geen waarnemingen in België na 2004.
Elachista chrysodesmella - Gevinde kortsteelmineermot
Gevinde kortsteelmineermot
Familie: Elachistidae
 • Vooral in het zuiden van ons land. Maar na 2004 niet meer waargenomen behalve in de provincie Namen waar de soort opnieuw werd gemeld in 2016.
Elachista canapennella - Zilveren grasmineermot
Zilveren grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Een vrij gewone soort die zo goed als overal in ons land kan worden aangetroffen. 
Gespikkelde grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort prefereert kustgebieden. 
Duinrietmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort kan verschillende mijnen maken in hetzelfde blad. 
 • De groei van deze soort is heel traag, ze start met een mijn te maken in de herfst en verpopt maar in het jaar daarop in juni. 
Elachista bifasciella - Tweebandgrasmineermot
Tweebandgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeldzame soort is reeds in 5 provincies waargenomen. 
Duinzeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort is zeer zeldzaam in België.
Glanshavermineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer zeldzame soort in ons land. 
Grote grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De mijn is niet te onderscheiden van die van Elachista luticomella
Elachista argentella - Witte grasmineermot
Witte grasmineermot
Familie: Elachistidae
 • De mijn variëert van waardplant tot waardplant. 
Elachista apicipunctella - Zilverpuntgrasmineermot
Zilverpuntgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze soort wordt overal in ons land waargenomen en soms in aantal. 
Alpenzeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Deze zeer zeldzame soort werd tussen 1980 en 2004 enkel in de provincie Antwerpen waargenomen. 
Elachista albifrontella - Witkopgrasmineermot
Witkopgrasmineermot
Familie: Elachistidae
 • Na 2004 is deze zeldzame soort in de provincie Antwerpen gevonden. 
Witte zeggemineermot
Familie: Elachistidae
 • Zeer zeldzaam in ons land, het is van voor 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in ons land.
Elachista adscitella - Ruwesmelemineermot
Ruwesmelemineermot
Familie: Elachistidae
 • Een zeldzame soort die recent werd teruggevonden door Jean-Yves Baugnée in Yvoir.
 • Soms zitten er twee of drie rupsen per mijn.