U bent hier

Home

Coleophoridae

De Coleophoridae zijn in Europa goed vertegenwoordigd. Er zijn ongeveer 570 soorten die verspreid te vinden zijn in de volgende genera: Augasma, Coleophora, Goniodoma, Ischnophanes en Metriotes. Het genus Coleophora bevat de meeste soorten (559 in totaal waarvan er voorlopig 108 (2014) voorkomen in België). Er zijn ook nog 3 andere soorten maar die zijn in andere genera opgenomen: Augasma aeratella, Goniodoma limoniella en Metriotes lutarea. Daarmee komt het aantal Coleophoridae in België op 114 uit. Bijna alle soorten uit deze familie maken kokertjes waarin ze leven als rups en er ook in verpoppen. De meeste mineren en maken vlekmijnen met een rond gaatje waar de rups het blad is binnengedrongen. Andere soorten leven van de zaden en worden ook besproken in deze lijst.
Lees zeker ook eens de inleiding tot de Coleophoridae op deze link of bij nieuws onderaan elke pagina.
 
 
Hieronder de lijst met alle Coleophoridae van België:

Aardbeikokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg zeldzame soort met een sterk vermoeden dat ze uitgestorven is. Er is slecht één oude melding uit Brabant voor 1980.
Coleophora inulae - Alantkokermot
Alantkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort werd voor 1980 enkel uit Brabant gemeld en er bestaat dan ook een sterk vermoeden dat deze soort in België uitgestorven is.
 • De rups leeft 2 jaar.
Coleophora albicans - Alsemkokermot
Alsemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In België is de soort enkel voor 1980 in West-Vlaanderen waargenomen, we hebben een sterk vermoeden dat de soort uitgestorven is.
Coleophora lineola - Andoornkokermot
Andoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het imago lijkt sterk op dat van C. currucipennella, maar deze laatste heeft wel geringde voelsprieten.
 • De koker lijkt erg op die van C. ochripennella.
Coleophora asteris - Asterkokermot
Asterkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Er is verwarring mogelijk met de kokers C. obscenella, die hebben namelijk ook zaadpluisjes op de kokers, maar na de overwintering zijn die meestal verdwenen.
 • Slechts oude meldingen uit: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Wordt de soort over het hoofd gezien, of is ze verdwenen uit ons land? In 2017 werd door Wim Declercq in Knokke-Heist één koker van deze soort gevonden op zeeaster.
Averuitkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Buiten een erg oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er ons geen verdere gegevens bekend. De soort kan als uitgestorven beschouwd worden.
Coleophora gallipennella - Hokjespeulkokermot
Bergerwtkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Monofaag op hokjespeul.
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Een zeer zeldzame soort die enkel op regelmatige basis in de provincie Namen wordt waargenomen.
Coleophora wockeella - betoniekokermot
Betoniekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Recent (2018) ontdekt door Chris Steeman in de provincie Namen. Een artikel over deze soort is in voorbereiding en zal verschijnen in het juni-nr. van Phegea, het wetenschappelijke tijdschrift van de V.V.E.
 • De koker is een stuk groter dan in de literatuur beschreven staat. Uit kweek gemerkt dat kokers tot 18mm geen uitzondering waren.
Coleophora calycotomella - Bezembremkokermot
Bezembremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is nog maar van 2003 uit België bekend.
 • Er worden in de literatuur nog andere waardplanten genoemd, deze komen echter niet in België voor.
Coleophora caespititiella - Zeeruskokermot
Bieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep Rus-etende Coleophoridae en is meestal enkel door genitaal onderzoek te onderscheiden!
 • Ze leven ook meer verborgen dan de andere russoorten.
Coleophora artemisicolella - Bijvoetbloemkokermot
Bijvoetbloemkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In de herfst zijn de meeste rupsen in rusttoestand en zitten ze soms al aan de onderkant van de bladeren van de waardplant. Door de stengel wat om te draaien kan je daardoor de kokertjes op de onderkant van bladeren aantreffen.
 • Zitten ze nog op andere bloemhoofdjes dan is het erg moeilijk om ze te vinden. Een bloemhoofdje dwars op een ander bloemhoofdje verraad de aanwezigheid van deze soort (zie foto 5).
 • Om de aanwezigheid van kokertjes vast te stellen is het ook nuttig naar de kleine vraatgaatjes te zoeken op de zaadjes. (zie foto 4)
Coleophora kuehnella - Blaasjespistoolkokermot
Blaasjespistoolkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is gemakkelijk te herkennen aan de zijden mantel die om de koker hangt.
 • Een vrij gewone soort die na 2004 overal is waargenomen in België.
 • Monofaag op eik.
Coleophora versurella - Bleekgestreepte meldekokermot
Bleekgestreepte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Normaal wordt in de literatuur niet gesproken van bladminerende activiteiten bij deze soort maar Chris Snyers vond C. versurella in Lima ~ Peru waarvan de jonge rupsjes kleine mijntjes maken op de bladeren in een langwerpige koker waarna ze na twee vervellingen overgaan tot zaadetende activiteit. De koker veranderd ook en wordt, op het moment van verandering van bladmineerder naar zaadeter, dikker en tonvormig. Ook de mondhoek veranderd van 10° naar 30° (pers. com. Chris Snyers).
Bleke ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort zit in een groep van op Rus zaadetende Coleophora's en deze zijn moeilijk uit mekaar te houden. Enkel genitaalonderzoek, geeft zekerheid.
 • Ook leeft deze soort op zeer veel soorten soorten Rus: in het binnenland vooral Juncus inflexus, en in zoutkreken op J. gerardii en J. maritimus maar ook op: J. conglomeratus, J.effusus, J. articulatus en J. acutiflorus.
Coleophora potentillae - Braamkokermot
Braamkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora trifariella - Bremkokermot
Bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Om te overwinteren zit de koker vaak op de stengels en dan nog meestal in een vork aan de basis van de struik.
 • Gelijkende soorten zijn hier Coleophora saturatella maar deze koker staat zo goed als horizontaal op de stengel dus heeft die een mondhoek van 90° terwijl die van C. trifariella slechts 45° is.
Coleophora paripennella - Bronskokermot
Bronskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een zeer lokale soort die enkel in Oost-Vlaanderen en Luik werd waargenomen. 
 • In 2015 ook in de provincie Luxemburg waargenomen op Centaurea jacea (knoopkruid).
Coleophora lithargyrinella - Bruine muurkokermot
Bruine muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een uniek kenmerk bij de koker is een dubbele dorsale kiel. Deze is enkel bij volgroeide kokers zichtbaar.
 • Deze soort leeft vaak samen als rups met C. solitariella.
Coleophora bornicensis - Bruine wormkokermot
Bruine wormkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd voor het eerst in ons land gevonden tijdens een excursie in Arlon door Zoë Vanstraelen op 3 oktober 2015. Nadat de eerste kokers gevonden waren werd er, samen met nog enkele andere mensen, in hetzelfde gebied verder gezocht. Dit resulteerde in de waarneming van in totaal 64 kokers van deze soort!
Coleophora serratella - Bruingrijze kokermot
Bruingrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Coleophora's. C. serratella is een erg polyfage soort.
 • Het imago van deze soort is te verwarren met C. binderella, deze laatste is doorgaans kleiner en heeft het abdomen onderaan zilvergrijs, terwijl het bij C. serratella donkerbruin is. Het is bij afgevlogen exemplaren niet meer zo duidelijk.
 • Het is erg moeilijk om de kokers en de rupsen van C. coracipennella, C. prunifoliae, C. serratella en C. spinella van elkaar te onderscheiden.
Coleophora peribenanderi - Distelkokermot
Distelkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zitten altijd aan de onderzijde van de bladeren en hun aanwezigheid is duidelijk vast te stellen: enerzijds door het grote aantal duidelijke vlekmijntjes anderzijds door de grootte van de kokers, je ziet ze op ruime afstand hangen.
 • Cirsium arvense, Akkerdistel is de voornaamste waardplant.
Coleophora flavipennella - donkere eikenkokermot
Donkere eikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • C. flavipennella en C. lutipennella zijn als imago enkel met zekerheid door genitaalonderzoek uit elkaar te houden.
 • Buiten België ook op Quercus pedunculiflora.
Coleophora saxicolella - Donkere meldekokermot
Donkere meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In Groot-Brittanië wordt is deze soort lokaal heel algemeen.
 • De soort is recent (na 2004) enkel in Antwerpen en West-Vlaanderen gevonden, een melding voor 2004 komt uit Oost-Vlaanderen.
Coleophora coracipennella - Donkergrijze kokermot
Donkergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort moet, om tot een juiste determinatie te komen, op genitaliën gecheckt worden!
 • Omdat de rupsen voor het verpoppen veel rondkruipen moet er voorzichtig omgesprongen worden met de determinatie van C.coracipennella, prunifolia, serratella, en spinella. Dit zowel voor de kokers als voor de rupsen.
 • Ook de imago's van deze vier soorten zijn te verwarren.
Draadjesbuiskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Zeer zeldzaam in ons land. Misschien zelfs uitgestorven? 
 • Buiten een oude waarneming voor 1980 uit Brabant zijn ons geen verdere gegevens bekend.
Coleophora saturatella - Driekleurige bremkokermot
Driekleurige bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gelijkende soorten zijn hier Coleophora trifariella maar deze koker heeft een mondhoek van 45° terwijl de koker van Coleophora saturatella een mondhoek heeft van 90°.
Coleophora galbulipennella - Duinsilenekokermot
Duinsilenekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De belangrijkste waardplant: is Silene nutans  (nachtsilene).
 • De soort is sinds 1980 nooit meer waargenomen in België, uitgestorven of over het hoofd gezien? Sinds 2014 terug herontdekt in ons land in de provincie Luxemburg. 
Coleophora argentula - Duizendbladkokermot
Duizendbladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden op de zaden van duizendblad.
 • Lokaal niet zeldzaam!
Coleophora adjunctella - Egale ruskokermot
Egale ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op Juncus gerardii, Zilte rus.
 • Deze soort is geen bladmineerder, wel een zaadeter wat het erg moeilijk maakt om hem als koker te ontdekken. 
 • Ook Coleophora glaucicolella kan op deze Rus voorkomen.
 • Juncus gerardii is een zeldzame plant die vooral aan onze kust voorkomt, langs de Scheldeoevers en ook in de buurt van Kortrijk. Daar is een omvangrijke populatie (van de plant) aanwezig (waarnemingen.be).
Egale sprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De larve maakt in feite een ingewikkeld proces bij het vervaardigen van de kokers, zie Coleophora niveicostella op de site van Willem Ellis.
 • De larven zelf kunnen verward worden met die van C. albitarsella (zie dezelfde link hierboven).
Coleophora alnifoliae - Elzenkokermot
Elzenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Alnus is de voornaamste waardplant.
 • Ook op Alnus viridis.
 • Soms overwintert de koker twee maal.
Ereprijskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is heel waarschijnlijk uitgestorven in België. Buiten een enkele oude melding voor 1980 uit Henegouwen zijn er verder geen gegevens bekend.
 • Ook wordt vermeld dat de rups vlak voor het verpoppen een lange weg kan afleggen voor ze een geschikte plaats vindt en daardoor op tal van andere planten terecht kan komen waardoor de determinatie een probleem kan worden.
Coleophora hemerobiella - Fruitboomkokermot
Fruitboomkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort heeft een tweejarige cyclus.
 • Ze wordt op verschillende Rosaceae waargenomen.
Coleophora sternipennella - Ganzenvoetkokermot
Ganzenvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste voedselplant is Chenopodium alba (Melganzevoet). 
Coleophora albicosta - Gaspeldoornkokermot
Gaspeldoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • De vraatgaten van de rups op de peulen zijn goed te zien.
 • Na gedreven onderzoek van de Werkgroep Bladmineerders werden op diverse plaatsen in België kokers aangetroffen, toch blijft dit een zeer zeldzame en lokale soort.
Coleophora ochripennella - Geelbruine kokermot
Geelbruine kokermot
Familie: Coleophoridae
 • De belangrijkste waardplanten zijn Lamium (dovenetel) of Ballota (ballote).
 • In 2014 teruggevonden in ons land op Stachys byzantina (ezelsoor) in Genk (Lim.).
Coleophora spinella - Geelkopprunuskokermot
Geelkopprunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het imago van C. spinella is nauwelijks te onderscheiden van C. serratella, C. coracipennella en C. prunifoliae.
 • Om enige zekerheid in te bouwen is genitaalonderzoek noodzakelijk. De onzekerheid over de juist deteminatie geeft waarschijnlijk ook een fout beeld van de verspreiding.
 • De belangrijkste waardplant is Crataegus monogyna, Eenstijlige meidoorn.
Coleophora ibipennella - Geelsnuiteikenkokermot
Geelsnuiteikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op eiken.
 • Deze soort is een van de gewoonste Coleophora's en is na 2004 overal in ons land waargenomen.
Coleophora binderella - Gefrommelde kokermot
Gefrommelde kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een vrij zeldzame soort die verspreid voorkomt in ons land.
 • Een typische koker waarvan de verschillende bladfragmenten steeds zichtbaar blijven.
Coleophora trochilella - Gestreepte bijvoetkokermot
Gestreepte bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De vlinder komt vooral voor op droge zandgronden.
 • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) en Bijvoet (Artemisia vulgaris) zijn de meest voorkomende waardplanten.
Coleophora ramosella - Gestreepte guldenroedekokermot
Gestreepte guldenroedekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd door onze werkgroep nieuw voor ons land gevonden voor het eerst in de provincie Namen in Maupas ~ Rocher du Maupas op 01.vii.2016. Het gebied in Maupas is een rotsachtig gebied van 31ha dat onder beheer ligt van DNF. We vonden enkele imago's die naderhand werden gegenitaliseerd.
 • Voorlopig is het enkele in de provincie Namen dat deze soort is waargenomen maar het is niet uit te sluiten dat deze soort ook voorkomt in andere Waalse provincies zoals Luik en Luxemburg.
Coleophora pyrrhulipennella - Gestreepte heidekokermot
Gestreepte heidekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De zwarte koker van deze soort valt goed op tussen de heidestruiken. 
Gestreepte ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft liefst in vochtige terreinen waar de voedselplant (soorten Rus) voorkomt.
 • Naast de genoemde waardplanten kan de soort, zeer uitzonderlijk, ook op andere Russoorten voorkomen.
 • Daarom is voorzichtigheid met conclusies trekken i.v.m. plant-soort-relatie geboden.
Gewone eikenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort wordt dikwijls verward met C. flavipennella.
Coleophora alticolella - Gewone ruskokermot
Gewone ruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een van onze gewoonste Rus-eters.
 • Naast de genoemde russoorten zijn er waarschijnlijk nog andere waarop deze soort voorkomt.
Coleophora lixella - Gouden sikkelkokermot
Gouden sikkelkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De larven leven eerst op tijm in een kokertje van een tijmbloempje en na de overwintering op grassen in een kokertje van grasblaadjes.
 • Deze soort is als imago vooral dagactief.
Goudvlerkwilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op Salicaceae.
Coleophora ornatipennella - Graskokermot
Graskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is als jonge larve een zaadeter. Daarna leeft ze op grassen.
 • Een zeer zeldzame soort die in 2018 herontdekt is in de Hoge Venen in Rocherath.
Coleophora lassella - Greppelrusjeskokermot
Greppelrusjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Van deze soort is nog weinig geweten.
 • Buiten een enkele oude melding voor 1980 uit Brabant, zijn er geen verdere waarnemingen bekend. Er wordt dan ook vermoed dat de soort uitgestorven is. Deze soort is in 2016 herontdekt in de provincie Oost-Vlaanderen in Melsen ~ Merelbeke in het natuurgebied de Scheldemeersen.
Grijze metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's zijn dagactief.
Metriotes lutarea - Grijze muurkokermot
Grijze muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • In ons land monofaag op de waardplant. In de Alpen kan ze ook op Thesium alpinum, Alpenbergvlas zitten, een plant die niet bij ons voorkomt.
 • Soms zitten de imago's diep in de bloemen nectar te zuigen. Ze zijn overdag actief en komen ook op licht.
Groeilijnkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter. Gezien de voedselplant, Wondklaver, "kwam" ze enkel in de kalkstreek voor.
 • Buiten een oude melding voor 1980 uit Namen zijn ons geen waarnemingen bekend. Er is dan ook een sterk vermoeden dat deze soort uitgestorven is in België.
 • Het imago is te verwarren met tal van andere soorten, genitaalonderzoek is daarom aangewezen.
Coleophora siccifolia - Grote bladkokermot
Grote bladkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft zeer polyfaag op tal van voedselplanten. Toch zijn Betula (berk) en Crataegus (meidoorn) de voornaamste.
 • Sommige auteurs vermoeden voor de rups een tweejarige cyclus.
 • Sindskort ook op Myrica gale (wilde gagel) aangetroffen.
Coleophora vacciniella - Grote bosbeskokermot
Grote bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn gemakkelijk te vinden door te gaan zoeken naar bovenzijdige venstervraat en daarna naar de koker die in de buurt daarvan zit.
 • Er is verwarring mogelijk op Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes) met Coleophora idaeella. Deze laatste leeft onderaan het blad en maakt vlekmijnen, terwijl C. vacciniella bovenaan zit en daar de vlekmijnen maakt om de koker te produceren en aan venstervraat doet in een later stadium.
  Opgepast: alvorens te verpoppen kruipen de rupsen van beide soorten soms boven- of onderaan het blad!
Coleophora vibicella - Grote goudkokermot
Grote goudkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is waarschijnlijk uitgestorven in België.
Coleophora obscenella - Guldenroedekokermot
Guldenroedekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Solidago virgaurea (guldenroede) is veruit de gewoonste voedselplant.
 • Deze soort werd ook al op Aster linosyris (kalkaster) gevonden!
 • Voor deze koker te vinden moet je goed tussen de pluisjes van de waardplant zoeken want de koker zit vooral daartussen.
Coleophora pennella - Haartjeskokermot
Haartjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Naast vele andere waardplanten zijn: Anchusa officinalis (gewone ossetong) en Echium vulgare (slangenkruid) de voornaamste.
 • De rupsen van deze soort leggen ook een redelijke afstand af om een geschikte plaats te vinden om te verpoppen. Daardoor komen ze soms op andere planten terecht, zo werden ze o.a. op grasstengels aangetroffen.
Coleophora conyzae - Heelblaadjeskokermot
Heelblaadjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Opmerkelijk is dat deze soort bij elke vervelling een nieuwe koker maakt.
 • De oude blijft dan achter waar de nieuwe werd uitgesneden en dit is meestal aan de bladrand.
 • Ook zijn de kokers, die worden waargenomen op heelblaadje en donderkruid, veel meer behaard. Dit omdat de planten ook sterk zijn behaard.
 • De kokers op koninginnenkruid daarentegen zijn veel minder behaard.
Coleophora juncicolella - Heidelootjeskokermot
Heidelootjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Omdat de kokertjes nauwelijks met het blote oog te vinden zijn kan men het best in maart - april met een sleepnetje door de heidestruiken gaan en de inhoud in een plastieken bakje kieperen. Na een 10 minuten kruipen de larven (als ze aanwezig zijn) naar omhoog. (zie foto 8)
 • Het imago is dagactief en wordt erg vaak over het hoofd gezien door zijn geringe grootte.
Coleophora ahenella - Heksenmutskokermot
Heksenmutskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt op die van C. violacea.
 • Naast de gewone voedselplant Vuilboom (Rhamnus frangula) leeft de soort sporadisch op tal van andere struiken en planten.
Coleophora badiipennella - Iepenkokermot
Iepenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft op tal van bomen en struiken toch is Ulmus (iep) de voornaamste.
 • Moeilijk te onderscheiden van Coleophora limosipennella
 • Een erg lokale soort die ook te lijden heeft (gehad) door de "iepenziekte".
Coleophora silenella - IJlbestippeld silenekokermotje
IJlbestippeld silenekokermotje
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft van de zaden van Silene-soorten.
 • Een erg zeldzame soort. Buiten een oude melding voor 1980 uit Luxemburg en een literatuuropgave uit Namen zijn er geen verdere waarnemingen gekend.
 • De soort kan als uitgestorven beschouwd worden.
Coleophora mayrella - Kamsprietkokermot
Kamsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers en het gedrag van de rups zijn nauwelijks te onderscheiden van die van C. alcyonnipenella.
 • De imago's zijn vooral dagactief.
Goniodoma limoniella - Keizersgalmot
Keizersgalmot
Familie: Coleophoridae
 • Gezien de waardplant leeft deze soort enkel aan de kust.
 • De soort is een zaadeter.
Coleophora conspicuella - Knoopkruidkokermot
Knoopkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort die al een lange tijd niet meer was waargenomen in België en Nederland en die als uitgestorven werd beschouwd werd op 7 juni 2014 terug waargenomen in ons land in de provincie Luxemburg. 
 • De rups maakt vlekmijnen zowel boven- als onderaan het blad. 
Coleophora follicularis - Koninginnekruidkokermot
Koninginnekruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op tal van waardplanten, toch zijn: Eupatorium cannabinum (koninginnekruid) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadje) de voornaamste!
Coleophora vitisella - Kromme bosbeskokermot
Kromme bosbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups verpopt in de koker op het blad.
Coleophora laricella - Larikskokermot
Larikskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker rust meestal midden in de naaldtros. (zie hoofdfoto)
 • Meestal komen er massale aantallen voor.
 • De soort kan op Larix als "pest" optreden en hele bomen kaalvreten, ze komt ook voor op verschillende andere soorten van Larix.
Coleophora cornutella - Lichtbruine berkkokermot
Lichtbruine berkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft op vooral op Betula pubescens (zachte berk) maar ze kan ook op Myrica gale (gagel) worden aangetroffen. 
 • De rupsen komen vooral voor op zaailingen van hoogstens 50 cm.
 • Sindskort (2014) ook op Myrica gale (gagel) gevonden. Nog nooit eerder werd deze soort hier in België op deze waardplant aangetroffen. 
 • Zeer zeldzame soort die voorlopig na 2004 enkel en alleen in de provincie Limburg werd aangetroffen.
Coleophora atriplicis - Lichtbruine meldekokermot
Lichtbruine meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups leeft op een reeks lage planten zoals: (Amaranthaceae, oligofaag) Atriplex littoralis; Atriplex portulacoides; Salicornia; Suaeda, waarvan de eerstgenoemde de voornaamste is.
 • Meestal vindt men de larven op de vruchten, zelden bevinden ze zich ook op de bladeren.
Coleophora fuscocuprella - Lichte groenglanskokermot
Lichte groenglanskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De voornaamste waardplant is Corylus avellana  (Hazelaar).
 • Deze soort maakt zowel mijnen aan de onder- als bovenkant. 
Coleophora limosipennella - Lichte Iepkokermot
Lichte iepkokermot
Familie: Coleophoridae
Coleophora trifolii - Lichte metaalkokermot
Lichte metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's vliegen overdag of lopen op en neer op de stengels van de voedselplant.
 • De beste tijd om de kokers te zoeken is als de zaden nog groen zijn, dan vallen de bruine kokers het beste op.
 • De meeste rupsen gaan overwinteren in de strooisellaag.
Liggende bremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft monofaag op de voedselplant: Cytisus supinus (liggende brem).
 • De soort is een zaadeter.
Coleophora salinella - Melkwitte meldekokermot
Melkwitte meldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een zeldzame soort die vooral van aan de kust wordt gemeld.
Coleophora alcyonipennella - Metaalkokermot
Metaalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd vroeger met een aantal andere soorten verward, zodat sommige oudere gegevens waardeloos zijn.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Deze soort is vooral te verwarren met  C. mayrella (kamsprietkokermot).
Coleophora hydrolapathella - Moeraskokermot
Moeraskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 1988 in België ontdekt.
 • Ze is uiterst lokaal! (zie verspreiding).
 • In 2016 voor het eerst in de provincie Limburg in Koersel aangetroffen.
 • Typisch is dat de rups nogal vrij veel spinsel afzet waar ze zich vastmaakt. Duidelijk te zien op verschillende foto's...
Coleophora striatipennella - Muurkokermot
Muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • De gaatjes die te vinden zijn in de bloemen, hebben een opgezette rand waar de rups zich heeft vastgesponnen.
 • Zeer algemene soort in België!
Coleophora orbitella - Okergrijze kokermot
Okergrijze kokermot
Familie: Coleophoridae
 • Een erg lokale soort die nooit in grote aantallen wordt aangetroffen.
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde koker.
Coleophora currucipennella - Okervlerkkokermot
Okervlerkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Na de overwintering maken de larven geen mijnen meer, maar veroorzaken ze skeletvraat.
 • Er is geen duidelijkheid over de juiste of belangrijkste waardplanten van deze soort. (verschillende auteurs noemen andere planten)
Coleophora solitariella - Oranje muurkokermot
Oranje muurkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Er kunnen veel kokers van deze soort op een enkele plant voorkomen.
 • Van al de voedselplanten is Stellaria holostea (grote muur) de voornaamste.
Oranjebruine bijvoetkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker lijkt sterk op die van C. trochiella maar deze van C. gardesanella is slanker, met een kleinere mondopening en een zwakkere vernauwing achter de mond. 
 • Ook de rupsen gelijken op elkaar: "Lijkt sterk op de larve van C. trochiella, maar de achterrand van het pronotum heeft twee donkere vlekken" (Emmet ea, 1996a). 
 • Er is een enkele melding voor 2004 uit Luxemburg. Vermoedelijk is de soort uitgestorven.
Coleophora prunifoliae - Prunuskokermot
Prunuskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Te verwarren: zowel imago’s als kokers zijn sterk te verwarren met een reeks andere Coleophora’s, vooral met C. serratella, … uitkweken en genitaal onderzoek is noodzakelijk! 
 • Prunus spinosa (Sleedoorn), is veruit de belangrijkste waardplant, bij de opsomming van de andere waardplanten wordt de juistheid in vraag gesteld.
 • Nergens recent waargenomen waarschijnlijk door de grote gelijkenis met andere kokers / imago's. In 2015 gevonden als koker in Durbuy op Prunus spinosa (sleedoorn), uitgekweekt en gegenitaliseerd.
Coleophora clypeiferella - Roetstreepkokermot
Roetstreepkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Wegens zijn zeldzaamheid is er voorlopig erg weinig te vinden over de levenscyclus van dit diertje.
 • In 2014 herontdekt door Guido De Prins in zijn tuin te Merksem! Het was van 1952 geleden dat deze soort nog was waargenomen in ons land. 
 • Detailfoto's van het herkenbare gedeelte net onder de thorax zijn te vinden op de site Lepiforum.
Coleophora discordella - Rolklaverkokermot
Rolklaverkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De imago's van deze soort worden waarschijnlijk over het hoofd gezien omdat ze weinig of niet door licht aangetrokken worden.
 • Op bepaalde plaatsen niet zeldzaam.
Coleophora gryphipennella - Rozenkokermot
Rozenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort leeft, buiten de opgegeven waardplanten, ook nog op tal van andere rozensoorten: Rosa acicularis, arkansana, glauca, pendulina, seraphini, soulieana, tomentosa.
 • R. pimpinellifolia is in Nederland de gewoonste waardplant.
 • De rups heeft een voorkeur voor schaduwrijke plaatsen.
Ruige veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Het is een erg zeldzame soort! Vermoedelijk zelfs uitgestorven.
 • Ze leeft monofaag op Luzula pilosa.
 • Deze soort is een zaadeter.
Coleophora deviella - Schorrenkruidkokermot
Schorrenkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft voornamelijk in kustgebieden of aan de oevers van grote rivieren. (deze soort is namelijk sterk gebonden aan de waardplant)
Coleophora lusciniaepennella - Slanke wilgenkokermot
Slanke wilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gemakkelijk te herkennen samengestelde bladkoker op allerlei soorten wilgen. 
Coleophora adjectella - Sleedoornkokermot
Sleedoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Coleophora adjectella werd voor het eerst als koker in ons land gevonden tijdens een excursie van de Bladmijnenwerkgroep van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie in een natuurgebied genaamd Le Gros Tienne in Lavaux-St.-Anne op 3 mei 2014. De rups die dood was en nog steeds in de koker zat werd door Camiel Doorenweerd en Erik van Nieukerken gecheckt op DNA en daardoor wisten we gauw dat het om C. adjectella ging.
Coleophora milvipennis - Spatelberkkokermot
Spatelberkkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Berk, Betula spec. is veruit de voornaamste waardplant.
Spurriekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Herontdekt in de provincie Luik op 28-05-2018 in een gebied waar heel veel Persicaria bistorta (adderwortel) staat.
Coleophora genistae - Stekelbremkokermot
Stekelbremkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De koker heeft een wit uiterlijk doordat de rups witte uitgemijnde blaadjes gebruikt om de koker te vergroten.
 • Na een afwezigheid van meer dan 155 jaar kunnen we deze soort terug op onze Belgische lijst zetten! De eerste melding van deze soort was door Fologne in 1862.
 • Voorlopig is Limburg de enige provincie waar deze soort ooit is waargenomen.
Varkensgrasgalmot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op Polygonum aviculare (gewoon varkensgras).
 • Ze is een zaadeter.
 • De imago's zijn ook overdag actief.
 • Waarschijnlijk is de soort kalkminnend.
 • Een zeer lokale soort die enkel voor 2004 uit Luxemburg bekend is.
Veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Ook deze soort is uiterlijk niet te onderscheiden van andere op Juncus levende Coleophora's.
 • Ze werd in oudere literatuur vaak verward met C. alticolella.
 • Genitaalonderzoek kan zekerheid brengen.
Coleophora idaeella - Vossenbeskokermot
Vossenbeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort werd pas in 2009 in België ontdekt. Jean-Yves Baugnée vond kokers in Eupen op 2 november 2009.
 • Verwarring met Coleophora vacciniella is niet ondenkbaar, hij kan op dezelfde waardplant voorkomen. C. vacciniella mineert echter boven op het blad terwijl C. idaeella onderaan zit. Toch verpopt C. idaeella zich meestal boven op de bladeren!
Coleophora otidipennella - Vroege veldbieskokermot
Vroege veldbieskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Dit is de vroegst vliegende Coleophora in ons land, vandaar de Nederlandse naam.
 • De kokers zijn vooral te verwarren met die van C. glaucicolella of C. alticolella.
Witrandkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort in een zaadeter.
 • De soort leeft op planten die op open plekken in bossen groeien en niet in grote open velden of weilanden.
 • Het is een zeer zeldzame en misschien wel verdwenen soort uit veel landen en vermoedelijk ook uit België.
 • In 2019 door Stéphane Claerebout teruggevonden in de provincie Namen.
Coleophora violacea - Witsprietkokermot
Witsprietkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zijn zowel boven- als onderzijdig te vinden.
 • Deze soort is zeer polyfaag en leeft vooral op Rosaceae.
 • Lapjes worden over het algemeen uitgesneden uit de bovenepidermis.
Coleophora adspersella - Witsprietmeldekokermot
Witsprietmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een zaadeter.
 • Op geschikte vindplaatsen kan de soort talrijk voorkomen.
 • Het is een beestje dat voornamelijk aan de kust te vinden is.
Coleophora betulella - Witte berkenkokermot
Witte berkenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De mondhoek bij betulella is het kleinst in vergelijking met de andere soorten uit deze groep.
Coleophora anatipenella - Witte meidoornkokermot
Witte meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De rups vreet vlak voor het overwinteren erg veel kleine mijnvlekjes uit een blad, na overwintering worden vensters uit het blad gesneden.
Coleophora albidella - Witte wilgenkokermot
Witte wilgenkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort leeft monofaag op wilgensoorten.
Coleophora tanaceti - Wormkruidkokermot
Wormkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Gewoonlijk leeft deze soort in of op de bloeiwijze, zelden is ze te vinden als bladmineerder. 
 • De kokers zijn het best te vinden in juli en augustus op de bloemen, omdat ze daarna de waardplant verlaten en op de grond een geschikte plaats zoeken om te overwinteren.
Coleophora vestianella - Zandmeldekokermot
Zandmeldekokermot
Familie: Coleophoridae
 • De soort is een zaadeter.
 • C. vestianella is (als imago) te verwarren met: C. silenella, C. galbullipennella, C. adspersella en C. versurella.
Coleophora salicorniae - Zeekraalkokermot
Zeekraalkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort is een stengelbewoner, de rups zit met name 90% van zijn levensduur in de stengel.
 • Het kokertje is slechts enkele weken te vinden. De beste tijd is de tweede week van oktober.
 • Dit is duidelijk een kustdier en bewoner van oevers van grote rivieren (zie voedselplant).
Coleophora saponariella - Zeepkruidkokermotje
Zeepkruidkokermot
Familie: Coleophoridae
 • In 2009 ontdekt in België door de bladmijnenwerkgroep op zeepkruid aan de kust.
 • Ondertussen ook al in Rochefort (Namur) en Antwerpen gevonden. In 2016 nieuw voor de provincie Limburg gevonden in Dilsen-Stokkem aan de Maas. Het lijkt er op dat de soort zich verder verspreidt in ons land.
Coleophora maritimella - Zeeruskokermot
Zeeruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • De naam zegt het al, "maritimella": het is een diertje dat bijna uitsluitend aan de kust voorkomt.
 • Coleophora glaucicolella leeft op dezelfde waardplant en maakt dezelfde gaatjes in de zaden, maar ziet er als koker wel helemaal anders uit.
 • Ook met de waardplant moet voorzichtig omgesprongen worden: Juncus gerardii vertoont bij gedroogde zaden weinig verschil met J. maritimus en heeft C. adjunctella als bewoner...
Coleophora tamesis - Zompruskokermot
Zompruskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Deze soort wordt waarschijnlijk over het hoofd gezien of verward met de erg gelijkende C. taeniipennella.
 • Er is genitaalonderzoek nodig.
Coleophora ochrea - Zonneroosjeskokermot
Zonneroosjeskokermot
Familie: Coleophoridae
 • Helianthemum nummularium, Geel zonneroosje, is veruit de gewoonste voedselplant.
 • De andere waardplanten komen waarschijnlijk niet in België voor.
 • Omdat deze soort en de voedselplant kalkminnend zijn, komt de soort hoofdzakelijk voor in Namen.
Coleophora trigeminella - Zuidelijke meidoornkokermot
Zuidelijke meidoornkokermot
Familie: Coleophoridae
 • De kokers zitten aan de onderzijde van de waardplant.
 • Sorbus, Lijsterbes is de voornaamste waardplant. De waardplant Prunus spec. wordt echter zelden gebruikt.
 • Deze soort is pas in 2007 in België ontdekt in Namen. In 2013 ook voor het eerst in Vlaanderen waargenomen, meer bepaald in Limburg! Verder zijn er ons geen waarnemingen bekend.
Coleophora therinella - Zwaluwtongkokermot
Zwaluwtongkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Ook deze soort is erg te verwarren mat andere Coleophora's.
 • Om zekerheid te verkrijgen is genitaalonderzoek noodzakelijk.
 • Door deze verwarringen zijn er in oudere literatuur een boel fouten opgetreden die nog niet volledig uitgeklaard werden.
Coleophora albitarsella - Zwarte weidekokermot
Zwarte weidekokermot
Familie: Coleophoridae
 • Meestal niet algemeen maar op sommige plaatsen kan ze toch gewoon voorkomen.
 • Oligofaag op allerlei soorten Lamiaceae. Ook al waargenomen op Salvia elegans (ananassalie).
 • De soort werd vroeger als zeldzaam vermeld. Toch zijn er na 2004 meer en meer waarnemingen bekend vanuit verschillende provincies.
Coleophora coronillae - Zwavelgele peulkokermot
Zwavelgele peulkokermot
Familie: Coleophoridae
 • Voor het eerst in ons land gemeld uit de provincie Limburg in 2016. We gingen toen met de Werkgroep Bladmineerders naar Dilsen-Stokkem ~ Negenoord-Kerkeweerd waar we twee goudkleurige exemplaren vingen van deze soort.
 • Op 06/2017 werden opnieuw imago's aangetroffen van deze soort. Enkele weken later vonden we op dezelfde plaats verschillende kokers van deze soort wat er op wijst dat deze soort een goeie populatie heeft in het gebied.