U bent hier

Home

29-09-2012 Zutendaal ~ De Lieteberg

Op zaterdag 29 september ’12 werd al voor de 10de keer de jaarlijkse bladmijnenwandeling uitgevoerd. Deze keer bezochten we de Lieteberg in Zutendaal. De Lieteberg is een gebied dat reeds intensief werd geïnventariseerd door Zoë Vanstraelen die er elke maand opnieuw de vlinderval uitzet om een lijst van alle lepidoptera uit het gebied aan te leggen. Aan dit project werken vooral Guido De Prins en enkele andere leden van onze werkgroep mee.
Daar dit natuurgebied heel wat mogelijkheden biedt hadden we algauw een mooie lijst van enkele interessante minerende lepidoptera! Met 9 personen zochten we in de voor –en namiddag op het domein Lieteberg waarvan u hieronder de soortenlijst ziet.
 
Soortenlijstje
 
Bladmineerders
Verschillende bewoonde mijnen van Phyllonorycter ulmifoliella op Betula pubescens
Verschillende bewoonde mijnen van Phyllonorycter sorbi op Sorbus aucuparia
Enkele verlaten mijnen van Phyllonorycter maestingella op Fagus sylvatica
Enkele mijnen van Phyllonorycter salicicolella op Salix caprea
Enkele mijnen van Phyllonorycter cerasicolella op Prunus
Enkele mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae op Crataegus monogyna
Verschillende mijnen van Phyllonorycter nicellii op Corylus avellana
Verschillende mijnen van Phyllonorycter coryli op Corylus avellana
Verschillende mijnen van Phyllonorycter trifasciella op Lonicera
Enkele mijnen van Phyllonorycter lautella op Quercus robur
Enkele mijnen van Phyllonorycter esperella op Carpinus betulus
Een 4tal mijnen van Phyllonorycter tenerella op Carpinus betulus
Een 10tal mijnen van Phyllonorycter issikii op Tilia platyphyllos
Enkele mijnen van Phyllonorycter sagitella op Populus tremula
Verschillende mijnen van Macrosaccus robiniella op Robinia pseudoacacia
Enkele mijnen van Gracillaria syringella op Fraxinus excelsior
Enkele bewoonde mijnen van Micrurapteryx kollariella op Cytisus scoparius
Vrij veel mijnen van Parornix betulae op Betula pubescens
Enkele mijnen van Parornix anglicella op Crataegus monogyna
Enkele mijnen van Caloptilia stigmatella op Salix caprea
Veel mijnen van Cameraria ohridella op Aesculus hippocastanum
 
Enkele mijnen van Ectoedemia occultella op Betula pubescens
Verschillende mijnen van Ectoedemia septembrella op Hypericum perforatum
Enkele verlaten mijnen en één bewoonde mijn van Stigmella sakhalinella op Betula pubescens
Enkele mijnen van Stigmella continuella op Betula pubescens
Enkele verlaten mijnen van Stigmella tityrella op Fagus sylvatica
Enkele verlaten mijnen van Stigmella hemargyrella op Fagus sylvatica
Enkele verlaten mijnen van Stigmella basiguttella op Quercus robur
Enkele verlaten mijnen van Stigmella hybnerella op Crataegus monogyna
Één mijn van Stigmella floslactella op Corylus avellana
Enkele mijnen van Stigmella tiliae op Tilia
Een 2tal mijnen van Stigmella samiatella op Castanea sativa
 
Veel mijnen van Bucculatrix frangutella op Rhamnus frangula
Vrij veel mijnen van Bucculatrix demaryella op Betula pubescens
Enkele verlaten mijntjes van Bucculatrix ulmella op Quercus robur
Enkele verlaten mijntjes van Bucculatrix thoracella op Tilia platyphyllos
 
Een paar kokers van Coleophora ahenella op Rhamnus frangula (deze soort is nieuw voor de provincie Limburg!!)
Enkele kokers van Coleophora potentillae Betula pubescens
Één koker van Coleophora siccifolia op Betula pubescens
Zeer veel kokers van Coleophora milvipennis op Betula pubescens
Enkele kokers van Coleophora calycotomella op Cytisus scoparius
 
Veel mijnen van Tischeria ekebladella op Quercus robur
Veel bewoonde mijnen van Coptotriche marginea op Rubus fruticosus
 
Enkele verlaten mijnen van Mompha raschkiella op Chamerion angustifolium
 
Enkele uitsnedes van Heliozela hammoniella op Betula pubescens
Één uitsnede van Heliozela sericiella op Quercus robur
 
Enkele verlaten mijnen van Lyonetia clerkella op Betula pubescens, en één poppenwiegje op Tilia platyphyllos, nieuwe waardplant? Wel geen gangmijn gevonden…
 
Enkele mijnen van Chrysoesthia sexguttella op Chenopodium
 
Verschillende mijnen van Bedellia somnulentella op Convolvulus
 
Een 8-tal mijnen en enkele bladrollen van Calybites phasianipennella op Rumex obtusifolius
 
Verschillende rupjes en venstervraat van Epermenia chaerophyllella op Heracleum sphondylium
 
Verschillende bewoonde mijnen van Acrolepia autumnitella op Solanum dulcamara
 
 
Rupsen
Vrij veel spinsels met rupsen van Swammerdamia caesiella op Betula pubescens
1 rups van Acronicta rumicis op Rumex obtusifolius
1 rups van Euproctis similis op Salix
Verschillende rupsen in afgezaagde berken van Synanthedon culiciformis
Verschillende rupsen in afgezaagde eiken van Synanthedon vespiformis
Enkele rupsen van Cydia splendana in de vruchten van Aesculus hippocastanum
 
 
Zakken
1x Taleporia tubulosa
 
Imago’s
3x Inachis io
2x Vanessa atalanta
1x Polygonia c-album
1x Pararge aegeria
 
1x Orgyia antiqua
 
1x Anthophila fabriciana
1x Rivula sericealis
 
1x Nomophila noctuella
 
Er werd geen nachtvangst gedaan op het domein omwille van het frisse weer en de volle maan.
Wij danken alle personen die aanwezig waren op deze wandeling: Zoë, Carina, Jurate, Roxanne, Chris, Guido, Bruno, Willy, Dries en Theo.

Acrolepia autumnitella
Bucculatrix demaryella
Calybites phasianipennella
Calybites phasianipennella
Camararia ohridella
Ectoedemia occultella
Heliozela hammoniella
Phyllonorycter issikii
Phyllonorycter ulmifoliella
Stigmella continuella
Stigmella sakhalinella