U bent hier

Home

22-09-2012 Lavaux-Sainte-Anne ~ Le Gros Tienne

Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert

Op zaterdag 22-09-2012 voor de tweede keer naar Lavaux St-Anne geweest met de bladmijnenwerkgroep. Ditmaal hadden we een vergunning om ’s nachts ook een vangst uit te voeren in het gebied dat Le gros Tienne heet. Een supergebied dat zeker voor meer inventarisatie vraagt. Alleen al omwille van de schitterende begroeiing die daar op die zuidgerichte helling groeit zoals Teucrium chamaedrys, Astragalus glycyphyllos, Gentiana germanica, Helianthemum nummularium, Sorbus torminalis en nog vele andere interessante planten.
De vorige keer hebben we daar enkel een wandeling gemaakt om bladmineerders te zoeken en we vonden daar soorten zoals Coleophora gallipennella, Atemelia torquatella, Heliozela sericiella en Heliozela hammoniella. Toen hadden we niet de mogelijkheid om een vangst te doen maar nu dus wel!
 
In de voormiddag gingen we het natuurgebied in om zoveel mogelijk bladmineerders op de lijst te zetten!
 
Soortenlijstje
 
In het doorrijden vonden Chris, Bruno en Roxanne nog op Prunus spinosa verschillende mijnen van Lyonetia prunifoliella (Wanlin, Namen)
 
Bladmineerders:
 
Verschillende mijnen van Euspilapteryx auroguttella op Hypericum perforatum
Één mijn van Aspilapteryx limosella op Teucrium chamaedrys
Enkele mijnen van Parornix devoniella op Corylus avellana
Vrij veel bewoonde mijnen van Parornix scoticella op Malus sylvestris, Sorbus torminalis
Enkele mijnen van Phyllonorycter corylifoliella op Pyrus pyraster, Crataegus laevigata, Malus sylvestris
Enkele mijnen van Phyllonorycter nicellii op Corylus avellana
Vrij veel mijnen van Phyllonorycter oxyacanthae op Crataegus laevigata
Enkele mijnen van Phyllonorycter maestingella op Fagus sylvatica
Zeer veel mijnen van Phyllonorycter spinicolella op Prunus spinosa
Verschillende mijnen van Phyllonorycter lantanella op Viburnum lantana
Vrij veel mijnen van vermoedelijk Phyllonorycter medicaginella op Melilotus officinalis
 
Veel verlaten mijnen van Lyonetia clerkella op Betula pubescens, Malus sylvestris,
 
Zeer veel bewoonde en verlaten mijnen van Ectoedemia spinosella op Prunus spinosa
Zeer veel bewoonde mijnen van Ectoedemia occultella op Betula pubescens
Enkele mijnen van Ectoedemia albifasciella op Quercus robur
Een paar mijnen van Stigmella pyri op Pyrus pyraster
Enkele mijnen van Stigmella minusculella op Pyrus pyraster
Vrij veel bewoonde mijnen van Stigmella malella op Malus sylvestris
Enkele mijnen van Stigmella tityrella op Fagus sylvatica
Enkele mijnen van Stigmella aceris op Acer campestre
Enkele mijnen van Stigmella prunetorum op Prunus spinosa
Vrij veel mijnen van Stigmella plagicolella op Prunus spinosa
Enkele mijnen van Stigmella regiella op Crataegus laevigata
 
Vrij veel mijnen van Antispila treitschkiella op Cornus mas
 
Enkele mijntjes van Bucculatrix bechsteinella op Pyrus pyraster, Crataegus laevigata, Sorbus torminalis
Enkele mijntjes van Bucculatrix ulmella op Quercus robur
Enkele mijntjes van Bucculatrix nigricomella op Leucanthemum vulgare (aanpassing checklist)
Verschillende mijnen van Bucculatrix frangutella op Rhamnus frangula
 
Enkele mijnen van Tischeria dodonaea op Quercus robur
Op een paar plaatsen veel mijnen van Tischeria ekebladella op Quercus robur
Vrij veel bewoonde mijnen van Coptotriche angusticollella op Rosa spec.
 
Enkele kokers van Coleophora ahenella op Cornus mas (aanpassing checklist)
Één koker van Coleophora milvipennis op Betula pubescens
Veel jonge kokers van Coleophora anatipenella op Prunus spinosa
 
Vrij veel uitsnedes van Heliozela hammoniella op jonge scheuten van Betula pubescens
 
Rupsen:
Één rups van Calliteara pudibunda
 
Enkele spinsels van Choreutis pariana op Malus sylvestris (aanpassing checklist)
 
Zakken:
2x Sterrhopterix fusca
2x Psyche casta
 
Imago’s nachtvlinders
3x Autographa gamma
 
1x Nomophila noctuella
 
Imago’s dagvlinders
3x Lycaena phlaeas
1x Aricia agestis
 
1x Cynthia cardui
1x Polygonia c-album
 
3x Pieris brassicae
6x Pieris rapae
 
Eventjes gestopt aan Lessive toen we gingen eten in Han-sur-Lesse.
 
Enkele mijnen van Stigmella basiguttella op Quercus robur
Enkele mijnen van Stigmella aceris op Acer campestre
Één mijn van Stigmella floslactella op Carpinus betulus
Enkele mijnen van Stigmella minusculella op Pyrus pyraster
 
Zeer veel bewoonde mijnen van Coptotriche angusticollella op Rosa spec.
 
1x Psyche casta
 
Dan werd er ’s avonds een nachtvangst uitgevoerd in Le gros Tienne in Lavaux-Sainte-Anne, de momenten voor de nachtvangst deden we nog enkele waarnemingen.
 
1x Eupsilia transversa
1x Epermenia chaerophyllella
 
Start van de vangst om 19u55, een temperatuur van 9.5°c, halve maan, onbewolkt en windstil. Fris weer…
 
Op licht
1x Autographa gamma
1x Eupsilia transversa
1x Xestia c-nigrum
 
Op wijntouw
1x Phlogophora meticulosa
1x Cymatophorina diluta
 
Stop om 22u10 met een temperatuur van 4.2°c!! brr, veel te koud, bijna niets op het laken en 2 vlinders op de wijntouwen.
 

Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Aspilapteryx limosella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Bucculatrix nigricomella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Coleophora anatipennella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Ectoedemia occultella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Ectoedemia spinosella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Stigmella minusculella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Heliozela hammoniella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Phyllonorycter spinicolella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Stigmella regiella - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Stigmella aceris - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Sterrhopterix fusca - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert
Sfeer - Lavaux-Sainte-Anne ~ Le gros Tienne (Pro. Nam.) 22-09-2012 ©Steve Wullaert