U bent hier

Home

10-10-2012 Knokke-Heist ~ Het zwin

Op woensdag 10 oktober gingen we met de bladmijnenwerkgroep naar de kust meer bepaald naar het zwin in Knokke-Heist.
Een gerichte zoektocht naar enkele zaadetende Coleophora’s in het gebied bracht enkele verassingen met zich mee!
De slikken en de schorren herbergen enkele speciale planten die enkel en alleen in zulke gebieden voorkomen, zoals schorrenkruid, zeekraal, zeeaster, gewone zoutmelde, zeerus, lamsoor enz…
Op die planten vonden we heel wat kokertjes en andere Lepidoptera waarvan je hieronder de lijst kunt vinden.
 
Op schorrenkruid (Suaeda maritima)
Zeer veel kokers van Coleophora adspersella/deviella (moet worden uitgekweekt)
Vrij veel kokers van Coleophora atriplicis (van 1980 geleden dat deze soort nog werd waargenomen in de provincie)
 
Op zeekraal (Salicorniae sp.)
Enkele kokers van Coleophora atriplicis
 
Op lamsoor (Limonium vulgare)
Vrij veel kokers van Goniodoma limoniella
 
Op zeerus (Juncus maritimus)
Verschillende kokers van Coleophora maritimella
 
Op zeeaster (Aster tripolium)
Enkele mijnen van Bucculatrix maritima
 
Op gewone zoutmelde (Halimione portulacoides)
Verschillende kokers van Coleophora atriplicis
 
Met dank aan Guido voor de hulp met de zoektocht...
 
 

Bucculatrix maritima
Coleophora maritimella
Coleophora adspersella/deviella
Goniodoma limoniella
Goniodoma limoniella
Goniodoma limoniella
Goniodoma limoniella
Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis
Limonium vulgare
Salicornia